Välkomna till Brf Plogen i Nyköping -- en HSB-ansluten     bostdsrättsförening                 
Hem Om Plogen Styrelsen Plog Nytt Aktuellt Köer P-platser m.m. Projekt Årsberättelser Valberedningen Stadgar
 

Brf Plogens styrelse:

Tillf. Orf Jan-Erik Larsson 076 - 852 95 48
Vice Ordf  Carl-Gunnar Johansson  
Sekreterare Johan Nynäs  
Ledamot  Anders Hagman  
Ledamot  Magnus Vejdal  
Ledamot  Åke Ström  
HSB-ledamot Han-Göran Lundgren  
HSB-suppleant Ingrid Forssberg  
     
Revisor
Revisorsuppleant
Leif Carlsson
Maria Bundell
 
     
Valber sammank Birgitta Larsson  
Valberedn Marie Anstadius  
Valberedn Johnny Bingström