Nyheter

Energikartläggning & radonmätning

Under september kommer vi att göra en kartläggning av var all vår värme tar vägen. Syftet är att hitta vad via kan göra för att spara energi och kostnader samt att minska vår miljöpåverkan. Vi kommer också att göra ett antal radonmätningar för att kontrollera att vi inte har för höga halter. Vi har inga indikationer på att nivåerna är för höga, utan vill göra kontrollen ändå.