Välkomna till Brf Plogen i Nyköping -- en HSB-ansluten     bostdsrättsförening                 
Hem Om Plogen Styrelsen Plog Nytt Aktuellt Köer Projekt Årsberättelser Valberedningen Stadgar
 
Vi har kö till Garage, P-platser och Lokaler

Ring 070-391 38 80 för besked!
Nr Namn
Kö P-platser
Inga efternamn pga GDPR
Tar c:a ett år att ta sig fram genom kön
1 Hans Li.....
2 Lucas Er.....
3 Björn No.....
4 Annika Th.....
5 Karin La.....
6 Jessica Ho.....
7 Oscar Ny.....
8 Marcus St.....
9 Lars He.....
10 Anton Ni....
11 Pontus Be.....
12 Anton En.....
13 Magnus Kr.....
14 Annettte Er.....
Nr Namn

Garage-kö
Inga efternamn pga GDPR
1 Shirak Ge.....
2 Emilia La.....
3 Hamidreza Ad.....
4 Andreas Li.....
5 Elin De.....
6 Magnus Ve.....
7 Danil Ha.....
8 Jonathan Fr.....
9 Marie An.....
10 Ulrika La.....
11 Annika Th.....
12 Johnny Bi.....
13 Fredrik Be....
14 Hans Li.....
15  
Nr Namn

Kö Lokaler
Inga efternamn pga GDPR
1
2
3
4
 
5
6
7
8
9
10  
11  
12  
13  
14  
Vill byta P-plats
Hamidreza Närmare 16A m värmare
   
   
   
   
P-platser finns i två varianter, med eller utan motorvärmare. Ni får en variant och kan sedan byta till en annan.

Vicevärdsexpedition tel. 070-391 38 80 eller e-post: brf.plogen@bredband.net