Från Lussefirandet den 16 december 2018

 

25 medlemmar hade hörsamat inbjudan att komma till möteslokalen på en kopp kaffe,
en lussekatt och en peppaarkaka.

Före kaffet berättade Jan-Erik och Åke om de funderingar styrelsen hade för den när-
maste framtiden. Som väntat blev den starkaste reaktion på funderingarna på att
stänga en tvättstuga eftersom några tvättstugor bara hade 20%-ig belöggning.

Portarna bytta. Första garantiåtgärderna klara. Mer återstår. Vi har gjort besiktning och Tegelstaden är vidtalad.

Arbetsdagen i höstas drog c:a 25 man. Starkt jobbat och snyggt blev det. Återkommer till våren.

Lekutrustningen ses över. Ruttna plank och staket byts ut under vintern.

Årsstämman kommer att hållas söndagen den 10 mars 2019. Detta pga stadgarnas krav att motioner skall vara inlämnade senast 2019-01-31.

Inga planer på att anställa någon just nu efter Peter. Vi lär oss alla hur föreningen fungerar.

Vad är Plogens ansvar i de nya stadgarna. Vad är den enskildes ansvar i de nya stadgarna.

Tillsyn av alla lägenhet. Läckande element, kranar. Termostaternas funktion, Att köksfläktarna och luftintagsspjällen är OK. Plogen ansvar att det fungerar. Att BOXER och Routrar finns.


Tillsyn av alla lägenhet. Läckande element, kranar. Termostaternas funktion, Att köksfläktarna och luftintagsspjällen är OK. Plogen ansvar att det fungerar. Att BOXER och Routrar finns.

Pojekt El-laddstolpar, solceller, bergvärme, gemensam el. Lugnt på UH-fronten.

Se över trädgården. Träden börjar bli gamla. Hur, var och när skall vi föryngra. Ta hjälp av en aborist. Hur vill vi att trädgården skall utvecklas. Fler fikagrupper. Mer skugga. Parasoller?

Vad sägs om att stänga en tvättstuga i 23 B eller 25 B (20% beläggning). I 16C är det c:a 40% och i 14B c:a 30%. Enl UH skall vi byta en maskin i 16.