Välkomna till Brf Plogen i Nyköping -- en HSB-ansluten     bostdsrättsförening                 
Hem Om Plogen Styrelsen Plog Nytt Aktuellt Projekt Årsberättelser Valberedningen Stadgar
 

Under de senaste åren har följande gjorts:

1995 Renovering av kök och badrum
1995 Byte VVS-stammar
1997 Bygge av miljöhus för sopsortering
1997 Inplåtning av skorstenarnna
2004 Renovering balkonger
2006 Installation Bredband/Telefoni
2007 Installation av egen TV-anläggning
2007/08 Byte av taktegel, underläggspapp och läkt
2010 Asfaltering och markarbeten
2013 Målning trapphus

2013 Nya maskiner tvättstugor 14B
2013 Uteplats med plattor och spalje
2013 Dränering kulvert 16E och 25A
2015 Förändring grönytor på gården
2015 Byte värmeväxlare fjärrvärme
2016 2 st P-platser v.v.-kontoret
2016 Målning trapphus 14 A-C
2016 Nya maskiner tvättstugor 23B och 25B
2016 Byte av två kulvertar
2017 Ytterligare kulvertbyten
2017 Byte plåttak El & Kyl samt Palmblads
2017 Byte av köksfläktar
2017 Målning alla vindskivor
2018 Målning sophuset
2018 Nya vattenmätarkoppel
2018 Byte entréportar
2018 Renovering garageportar

Vicevärdsexpedition tel. 070-391 38 80 eller e-post: brf.plogen@bredband.net