Välkomna till Brf Plogen i Nyköping -- en HSB-ansluten     bostdsrättsförening                 
Hem Om Plogen Styrelsen Plog Nytt Aktuellt Projekt Årsberättelser Valberedningen Stadgar
 

                              PlogNytt nr 4


Detta nr kommer ut i november

Årsstämma för 2018/2019

Årsstämman kommer att hållas i mars 2019 pga de nya stadgarna. Enligt dessa skall motioner vara inne senast sista januari vilket gör att vi inte kan ha stämma i december, som vi haft några år nu. Valberedningen är i full gång med sitt arbete och vill gärna få tips från er. Ta kontakt med Birgitta Larsson, Marie Anstadius eller Johnny Bingström.

Arbetsdagen den 30 septembeer

25 medlemmar kom till arbetsdagen och snyggade till trädgården. Vi plocka skräp, rensade ogräs, klippte buskar etc. Vi tvättade även de flesta källafönstren, vilket var välbehövligt. Vi avslutade med en hamburgare och mycket glatt samspråk. Kanske sista dagen i trädgårdsmöblerna.

Cyklar i cykelförråd och på gården

Vi samlade in12 cyklar som ingen kändes vid och satte ner i ett speciellt förråd. Har ingen hört av sig inom två månader skickar vi cyklarna till Björshult.

Byte entré-portar

Bytet av entréportar är klart. En hel del efterarbeten återstår, men nu börjar portarna fungera.


STYRELSEN

Vicevärdsexpedition tel. 070-391 38 80 eller e-post: brf.plogen@bredband.net