Välkomna till Brf Plogen i Nyköping -- en HSB-ansluten     bostdsrättsförening                 
Hem Om Plogen Styrelsen Plog Nytt Aktuellt Projekt Årsberättelser Valberedningen Stadgar
 

                              PlogNytt nr 4


Hemsidan: Föreningens hemsida ”Plogen.org” har bytt skepnad och fått lite annan layout. Där försöker vi bl.a. skriva om aktuella saker.

 

Lösa katter: Lösspringande katter har blivit ett problem. De gör sina behov i barnens leksand. Se till att ni har era katter i band och under uppsikt!

Arbetsdagen den 30 september: Vi var c:a 25 stycken som under några tim-mar jobbade tillsammans och verkligen lyfte gården. Tack alla ni som var med. Alla ni andra får en ny chans till våren!

Fimpar på gården: Snälla ni – plocka upp fimparna efter er! Det är inte mening-en att vi i styrelsen skall göra det.

 

Informationsdagen den 7 oktober för nyinflyttade: Endast ett par hör-sammade vår kallelse. I och med detta dåliga intresse kommer vi istället att utöka informationen i välkomstpärmen, som alla nyinflyttade får.

 

Årsstämma för det år som gått: Enligt våra nya stadgar skall motioner vara inlämnade senast den sista januari 2019. Stämman kommer därför att hållas söndagen den 10 mars 2019 kl. 14:00. Så fort stadgarna formellt registrerats på Boverket kom-mer vi att dela ut dem till alla.

 

Trappstädning: Vi byter entreprenör fom 1 januari 2019. Då kommer TantRut att ta över vår trappstädning. Det kommer att bli minst samma servicenivå som tidigare. Orsaken till bytet är en kostadsfråga.

 

Hur når ni oss: Vicevärdstelefonen är alltid bemannad. Ni når oss alltid på:

Vicevärdexpeditionen: 070 – 391 38 80

 

Jan-Erik Larsson: 076 – 852 95 48

Carl-Gunnar Johansson: 070 – 515 78 04

Åke Ström: 070 – 834 85 00

 

Styrelsen