Välkomna till Brf Plogen i Nyköping -- en HSB-ansluten     bostdsrättsförening                 
Hem Om Plogen Styrelsen Plog Nytt Aktuellt Projekt Årsberättelser Valberedningen Stadgar
 

PlogNytt nr 2019-1

 

Årsstämma för 2017/2018: Verksamhetsåret slutade 2018-08-31. P.g.a. de nya stad-garna har styrelsen beslutat att årsstämman skall hållas den 10 mars 2019 kl. 14:30 i lokalen på gaveln till 14A (Söderbergs måleri). Motioner skall vara inlämnade senast 2019-01-31 vilket gör att kallelsen skickas ut i början av februari.

 

Tillsyn av samtliga lägenheter: För att minska kostnaderna för värme och vatten kommer styrelsen att gå igenom samtliga lägenheter under vintersäsongen. Vi kom-mer att titta på läckande toaletter, termostater till värmeelement, el-centralerna mm. Vi tar en trappuppgång i sänder (se baksidan). Om ingen är hemma går vi in med huvudnyckel. Vill ni inte att vi går in med huvudnyckel måste ni meddela oss detta.

Cyklar och snöröjning: I förra PlogNytt bad vi er ta bort cyklarna från cykelställen. Det finns fortfarande flera cyklar ute, så vi kommer att ställa undan dem. Ni måste respektera våra önskemål för er egen säkerhets skull.

Bilparkering på gården: Det är förbjudet! Fem minuter för i och urlastning är til-låtet, men inte längre. Det börjar urarta så styrelsen kommer att kontakte Q-park när vi ser överträdelser.

Bilhämtning och lämning vid entrérna: Vi ser många som hämtas och lämnas utanför respektive portar. Ni som inte är handikappade respektera vår önskan att ha en bilfri innergård!

Skräp i Miljöhuset: Vi får inte slänga kartonger, ljusstakar, grillar eller annat skräp i miljöhuset. Tag med detta till miljöstationerna eller kör det Björshult. Åke Ström får åka till Björshult minst en gång i veckan för att vi andra skall kunna få plats med våra ordinarie sopor. Skärpning tack!!

Fimpar och portionssnus: Varje dag plockar vi upp mella 25-50 fimpar och port-tionssnusförpackningar från gården. Se till at ta hand om detta själva. Det är snuskigt och osunt att kasta det på marken. Det finns små snygga burkar att köpa för att stoppa fimpar och använt portionssnus i.

 

STYRELSEN


Tillsyn kommer att ske mellan 10:00 – 15:00