Välkomna till Brf Plogen i Nyköping -- en HSB-ansluten     bostdsrättsförening                 
Hem Om Plogen Styrelsen Plog Nytt Aktuellt Projekt Årsberättelser Valberedningen Stadgar
 

PlogNytt nr 2019-2

 

Årsstämman 10 mars blev intensiv då frågan om Parkeringsplatser och Laddstolpar röstades ner. Vad tycker ni som sstår i kö för P-platser?Hur skall vi lösa problemet med för få P-platser? Finns det några idéer?


Viss turbulens på mötet gjorde att vi i styrelsen beklagar det skedda och hoppas att skadan inte negativt påverkar era framtida intressen av att ta del av Brf Plogen och vårt arbete att fortsätta med förbättringar och underhåll till er nytta.

Vår revisor uttryckte sin tacksamhet över sättet på vilket styrelsen tagit hand om Plogen vilket verkligen värmde.


Två frågor om ekonomin dök upp. Vad avsågs med arvoden 40.000 respektive varför var sociala avgifter så mycket högre.

Arvoden avser de kostnader styrelsen laggt ner på vicevärdsarbetet och fastighets-skötsel isf löner och entreprenörer för 250.000 kr. Sociala avgifter var högre pga moms på lön(ja faktiskt! s.k. uttagsskatt) tidigare resdovisat som skatter.


Nya styrelsen består av:

Ordförande Carl-Gunnar Johansson

Vice ordförande Magnus Vejdal

Sekreterare Johan Nynäs

Ledamot Tommy Ingberg

Ledamot Jan-Erik Larsson

Ledamot Björn Nordell

Ledamot Åke Ström

HSB-representant Hans-Göran Lundgren


Under våren kommer vi att i samarbete med Energikontoret försöka hitta våra energiförbruknings bovar. En bov har vi sett i samband med tillsynen. Många lägenheter har alldeles för hög inomhustemperatur. 1 grads sänkning spara c:a 60.000 kronor/år vilket motsvarar 2% utebliven hyreshöjning.

En trädspecialist kommer att hjälpa oss att titta på alla våra träd. En del är kraftigt skadade och kan behöva ersättas.

Lekplatsen kommer att rustas upp under våren eftersom dess utformning och status inte fyller lagens krav. Dessutom har vi hittat en hel del ruttna trädelar.

Utomhusbelysningen byts ut från kvicksilverlampor till LED-lampor. Vi sparar med detta både energi, miljö och pengar.

Trapp och källarbelysning byts ut till LED-lampor. I samband med detta kommer vi också att titta på om några armaturer behöver bytas ut till rörelseavkännande armaturer.

Vicevärdsexpeditionen kommer inte längre att hållas öppen på onsdagskvällar. Ett besök per gång motiverar inte detta. Ring Plogens telefon 070-391 38 80 eller e-post: brf.plogen@bredband.net, så kommer vi överens om en tid för att träffas.

Brf Plogens fasta telefon kommer att stängas av. En kostnad, som är onödig i dagens mobiltelefontider.