Välkomna till Brf Plogen i Nyköping -- en HSB-ansluten     bostdsrättsförening                 
Hem Om Plogen Styrelsen Plog Nytt Aktuellt Köer P-platser m.m. Projekt Årsberättelser Valberedningen Stadgar
 

Projekt:

Under planering Pågående Avslutade
Nya knappsatser ytterportarna   Byte av entrédörrar
P-platser med ladd-stolpar   Service garageportarna
Gemensam el Rensning cyklar
Bergvärme   Ta bort bottenjärnen garageportarna
Solceller på taket till 16 A-E  
Uppfräschning trädgårdens grönytor