Välkomna till Brf Plogen i Nyköping -- en HSB-ansluten     bostdsrättsförening                 
Hem Om Plogen Styrelsen Plog Nytt Aktuellt Projekt Årsberättelser Valberedningen Stadgar mm
 

Vid årsstämmorna behandlas bl.a motioner, som leder till för föreningen bindande beslut. Vi har en del sådana beslut. Styrelsen har också formulerat en del beslut:

 

  • Parkering är förbjuden på gården. Q-Park är kontrakterad för att se till att förbudet efterlevs.
  • P-platser och garage får endast användas för egen bil. Får ej användas som förråd.
  • Gångarna på vinden skall vara rena. Dvs inga saker får stå där av brandsäkerhetsskäl.
  • Emballage och kartonger får ni själva köra till återvinningsstation. Får ej kastas i sophuset.
  • Vi ser gärna att ni inte kastar fimpar på gården. Osnyggt och tänk på barnen. Håll även efter era katter.
  • Uthyrning i andra hand skall godkännas av styrelsen
  • Efter kl. 22:00 skall det vara tyst i området. Prata med grannarna innan en fest!
  • Matrester/ -kartonger och dylikt skall kastas i miljöhuset och ej i papperskorgarna.
  • Vill ni riva väggar etc måste ni prata med styrelsen först.