Välkomna till Brf Plogen i Nyköping -- en HSB-ansluten     bostdsrättsförening                 
Hem Om Plogen Styrelsen Plog Nytt Aktuellt Projekt Årsberättelser Valberedningen Stadgar
 

Våra stadgar är nya och antagna vid årsstämman 2017-12-05 samt vid extra föreningesstämman 2018-05-21. Vid extra föreningsstämman beslöts ändra verksamhetsåret att sammanfalla med kalenderåret. Kommande verksamhetsår omfattar därför tiden 2018-09-01--2019-12-31

HSB Normalstadgar 2011 Version 5

Vicevärdsexpedition tel. 070-391 38 80 eller e-post: brf.plogen@bredband.net