Välkomna till Brf Plogen i Nyköping -- en HSB-ansluten     bostdsrättsförening                 
Hem Om Plogen Styrelsen Plog Nytt Aktuellt Köer P-platser m.m. Projekt Årsberättelser Valberedningen Stadgar
 

Valberedninge för Brf Plogen informerar:

I tur att avgå ur styrelsen är Anders Hagman och Johan Nynäs. Christina Bergåse har redan lämnat styrelsen Kvar i styrelsen med ytterligare ett år är Carl-Gunnar Johansson, Jan-Erik Larsson, Magnus Vejdal och Åke Ström. Följande val är aktuella vid årsstämman den 10 mars 2019.

Ordförande på 1 år  
Ledamot på 2 år  
Ledamot på 2 år  
 
Revisor på 1 år  
Revisprsuppleant 1 år  
 
Valberedning, sammankallande 1 år  
Valberedning 1 år  
Valberedning 1 år  
   

En av ledamöterna, som har ett år kvar, bör föreslås förlängas till två år så att styrelsen alltid innehåller tre ledamöter med ytterligare ett års mandattid.

Har ni ideér eller fundering hör då av er till oss i valberedningen.

Birgitta Larsson 070 - 648 50 27
Johnny Bigström
Marie Anstadius