Nyheter

Trädgårdsdag inställd

På grund av det väldigt regniga vädret ställer vi in dagens trädgårdsarbete. Ny tid blir 2019-10-12 mellan klockan 10 och 12.

Trädgården

Under hösten kommer vi att tillsammans med en arborist se över hur våra träd mår. En del av träden börjar murkna och vi tror att det då är dags att plantera något nytt.

Lekplatsen

Lekplatsen är nu uppfräschad och klarar de nya kraven. Vi har också köpt roligare leksaker till de minsta och bytt ut den gamla sandlådan. Observera att det råder rökförbud på lekplatsen!

Energikartläggning & radonmätning

Under september kommer vi att göra en kartläggning av var all vår värme tar vägen. Syftet är att hitta vad via kan göra för att spara energi och kostnader samt att minska vår miljöpåverkan. Vi kommer också att göra ett antal radonmätningar för att kontrollera att vi inte har för höga halter. Vi har inga indikationer på att nivåerna är för höga, utan vill göra kontrollen ändå.

Ny hemsida

Som du ser har vi uppdaterat vår hemsida. Förhoppningen är att det ska bli enklare att hitta den information du söker. Vi har också skapat möjlighet att göra felanmälningar direkt på hemsidan. Vi kommer att fortsätta jobba aktivt med att lägga ut material och nya funktioner.