Välkomna till Brf Plogen i Nyköping -- en HSB-ansluten     bostdsrättsförening                 
Hem Om Plogen Styrelsen Plog Nytt Aktuellt Köer P-platser m.m. Projekt Årsberättelser Valberedningen Stadgar
 
Aktuellt inom föreningen:
 • Tillsyn av alla lägenheter kommer att påbörjas den 3 februari.
 • Styrelsen kommer under den kalla årstiden att gå runt till er alla för tillsyn av de delar föreningen är ansvarig för. Vi kommer att titta på värmeelementen att de fungerar, att ni inte har droppande toaletter eller kranar, att ventilationen fungerar som den skall. Vi informerar alla innan vi kommer.
 • Vid andrahandsuthyrning debiterar vi fom 2019-01-01 ut en avgift för andrahandsuthyrning, som är 10% av prisbasbeloppet för 12 månader. Per månad blir detta i år 388 kr/mån, som kommer på hyresavin.
 • Antalet besökare på vicevärdsexpeditionen på onsdagkvällar är så lågt (<1 per gång) att vi funderar på att avbryta öppethållandet. Ring på 070 - 391 38 80 så kommer vi överrens om en tid att träffas på istället!
 • Motioner till årsstämman skall vara inlämnade senast den 31 januari till styrelsen eller vicevärdsexpeditionen.
 • Lucia firades i föreningens möteslokal av 25 personer med pepparkaka, lussekatt, kaffe och lie information.
 • Värmeförbrukningen har ökat i föreningen. Kolla vad ni har för inomhustemperatur! Hör av er till styrelsen/v.v-rummet om ni har problem.
 • Nya Portkoder tagna i drift. Dessa byts en gång om året och information kommer i PlogNytt
 • Årsavgifterna höjs med 1% fom 2019-01-01. Det är många år sedan dessa höjdes sist och vi måste planera för ett höjt ränteläge. Dessutom måste vi gardera oss för inflationsmålet om 2%, vilket drabbar våra kostnader.
 • Lösspringande katter är ett problem Bl-a gör de sina behov i barnens lekplats.
 • Endast en familj kom till informationen för nya medlemmar.
 • 25 personer hjälpte till under arbetsdagen. Blev ett verkligt lyft för gården. Tack alla ni som deltog!
 
 

Vicevärdsexpedition tel. 070-391 38 80 eller e-post: brf.plogen@bredband.net